Z jakich urządzeń korzysta tani geodeta w Poznaniu?

Podczas pomiarów geodezyjnych nie ocenione są urządzenia, dzięki, którym w ogóle wykonanie pomiarów jest możliwe. Jednym z takich narzędzi jest tachimetr.

Co przyniesie ze sobą geodeta

GeodetaJest to optyczny narząd, który służy do pomiarów kątów pionowych, poziomych, jak i przy pomocy tego urządzenia można wykonywać pomiar odległości. Obecnie usługi geodezyjne bardzo rzadko korzystają z tachimetru. Dawniej najczęściej z tachimetru korzystano w klasycznej tachimetrii czyli powszechnego pomiaru położenia punktów terenowych. Te pomiary służyły wykonaniu map w skalach od jeden do dziesięciu tysięcy aż po skale jeden do dwudziesty pięciu tysięcy. Tachimetria, jako nauka polega na pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, które często tani geodeta Poznań wykonuje metodą biegunową. Poza tym tachimetria pozwala na szczegółowe wyznaczanie punktów jak i ich wysokości.

Obecnie geodezja, nie tylko w Poznaniu korzysta również podczas pomiarów terenowych z tachimetru. Jednakże są to tachimetry elektroniczne. Takie tachimetry nazywane są Total Station. Obecne, nowoczesne tachimetry mierzą kąty elektronicznie. Jest tak w przypadku katów pionowych jak i poziomych. Także wyniki takich pomiarów powstają poprzez laserowy pomiar odległości. Dzięki temu w jednym momencie uzyskuje się informacje o współrzędnych wyznaczanego, mierzonego punktu, jak i o odległości do danego, mierzonego punktu. Geodeta, który korzysta z tachimetru elektrycznego, także korzysta ze specjalnego pryzma. To właśnie od niego zostaje odbita cząstka laserowa, która mierzy odległość od urządzenia do punktu. Pomiar odległości tym sprzętem jest możliwy dzięki obliczeniu różnic faz wiązki laserowej.

Nowoczesne usługi geodezyjne także korzystają z tachimetrów elektronicznych, które nie mają luster. W tym przypadku pomiary odległości mogą być wykonywane bez pomocy pryzmatu. Jest tak dzięki temu, że fala odbija się od mierzonego punktu, czasem także fala odbija się foli odblaskowej. Taki pomiar jest jednak możliwy maksymalnie od dwustu do trzystu metrów. Geodeta ten rodzaj tachimetru często wykorzystuje podczas pomiarów jakiś zabytkowych wnętrz budynków. Do tego także często wykorzystuje się specjalne skanery geodezyjne 3D. Gdyby nie specjalne narzędzie geodezyjne, pomiary nie mogły by być przeprowadzone. Obecnie wiele z narzędzi geodezyjnych przechodzi unowocześnienia oraz zostaje skomputeryzowana, dzięki tamu wykonywanie pomiarów jest o wiele szybszej, jak i mniej skomplikowane.

Także i takie narzędzie korzystają z bardzo innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają poprawić jakość i dokładność pomiarów.

Wywóz gruzu - jak się odbywa?<< >>Ceny usług geologicznych

O Autorze : Ida Mazurek