Składowanie materiałów na budowie i ogrodzenia

Jeśli prowadzi się budowę, to wiadomym będzie, że na jej terenie będzie potrzeba składować materiały, które będą użyte podczas realizowanej budowy. Przepisy Prawa budowlanego regulują sposoby składowania materiałów na budowie.

Ogrodzenia zapewniają bezpieczeństwo

ogrodzeniaPrzede wszystkim każda budowa powinna posiadać ogrodzenia, które maja utrudnić wejście osób postronnych na teren budowy. W Warszawie była realizowana budowa, którą ogrodzono takimi elementami jak balustrady. Jednak był to bardzo dziwny widok ze względu, że każde ogrodzenie budowlane musi mieć minimum sto sześćdziesiąt centymetrów. Poza tym każda budowa musi posiadać bramy wjazdowe. Ale nie takie znane jako bramy wjazdowe i garażowe przy naszych działkach. Tylko odpowiednie, budowlane. Również przy takich bramach nie powinno korzystać się z takiej opcji jak automatyka do bram. Jeśli chodzi o składowanie materiałów to rozróżnia się trzy typu składowisk: otwarte, półotwarte oraz zamknięte. Jeśli chodzi o składowiska zamknięte, to czasem są one wykonywane z blach aluminium. Jeśli będziemy je wykonywać to na pewno będziemy wykonywać taką czynność jak spawanie aluminium. W składowiskach zamkniętych na budowie przechowuje się narzędzia oraz materiały wrażliwe na wilgoć lub na inne warunki atmosferyczne. Takie składowisko oprócz wykonania z aluminium może być wykonane z blach stalowych, lub stanowić kontener. Jeśli chodzi o składowiska półotwarte, to są to zadaszone miejsca, gdzie na przykład składuje się żwir lub piasek. Takie miejsce powinno zostać wyrównane i powinno posiadać odprowadzenie wody z podłoża. Składowiska otwarte na budowie stanowią największy procent całej przestrzeni składowisk.

To na nich przechowuje się takie materiały budowlane jak cegły, autoklawizowane bloczki komórkowe, pustaki, elementy prefabrykowane, kratownice, elementy sypkie, wiązary, stolarka okienna, elementy dekarskie, materiały termoizolacyjne, czy materiały paroizolacyjne.

Domek dla kociego samotnika<< >>Szkło borokrzemowe na kolbę laboratoryjną

O Autorze : Anna Jabłońska