Rola słupków asekuracyjnych w poziomych systemach zabezpieczeń

Bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania różnego rodzaju zadań to bardzo ważna kwestia, która podyktowana jest nie tylko zdrowym rozsądkiem, ale także przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwłaszcza prace na wysokościach wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed wystąpieniem groźnego dla zdrowia, a nawet życia upadku z kilku lub kilkunastu metrów. 

Słupki asekuracyjne a poziome systemy zabezpieczeń

Do zawodów obarczonych tym wspomnianym ryzykiem zaliczyć należy prace dekarza. Wydawać by się mogło, że dachy płaskie oraz takie, których kąt nachylenia jest niewielki, są zdecydowanie bezpieczniejsze, jednak historia zna niestety przypadki groźnych wypadków także na tego typu powierzchniach. Bez względu zatem, czy prace przebiegają na dachu spadzistym czy płaskim, w każdym z wymienionych przypadków konieczny jest montaż słupków asekuracyjnych z poziomym systemem asekuracji lub szynowych elementów, stanowiących część pionowego systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Poziome systemy asekuracji składają się z liny nierdzewnej, pełniącej rolę prowadnicy, po której wspina się użytkownik, zamka napinającego oraz słupków asekuracyjnych. Średnica liny nie powinna być mniejsza niż 8 milimetrów, bowiem tylko taka grubość zapewni odpowiednią wytrzymałość.

Natomiast w kwestii słupków asekuracyjnych, które mogą występować w formie narożnej lub pośredniej, kluczowe znaczenie ma ich rozmieszczenie. Odstępy pomiędzy sąsiadującymi słupkami, w zależności od podłoża, powinny wynosić od 3 do 15 metrów. Poziomy system asekuracyjny występuje w dwóch wariantach – przejezdnym, dzięki któremu zyskujemy możliwość w miarę swobodnego poruszania się między poszczególnymi słupkami asekuracyjnymi przy pomocy odpowiedniego wózka asekuracyjnego, a także punktowym, który wymaga przepinania się przy każdym kolejnym słupku, co może być odrobinę uciążliwe dla pracowników, wpływając tym samym na ich wydajność i efektywność. Podczas wyboru systemu asekuracji ważne jest również ustalenie, czy w trakcie wykonywania prac zachodzić będzie konieczność zbliżania się do krawędzi dachu, co wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, gdyż w każdym momencie jesteśmy wówczas narażeni na rozpoczęcie spadania.

Montażu elementów asekuracyjnych możemy dokonać samodzielnie, jednak zdecydowanie większą pewność daje skorzystanie z usług firmy, zajmującej się tego typu zadaniami w fachowy i profesjonalny sposób. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza podczas dużych inwestycji, gdzie ilość pracowników przebywających na dachu jest znacznie większa.

Zastosowanie siatki leśnej<< >>Wykorzystanie zbiorników na RSM w gospodarstwach rolnych

O Autorze : Filip Wieczorek