Przeprowadzanie prac kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej w budynkach należy przeprowadzać regularnie. Od poprawności działania elektryki zależy bowiem bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie osób przebywających w danym obiekcie budowlanym. O konieczności przeprowadzania tych prac mówi norma PN-IEC 60364-4-41-51:2000.

O pracach kontrolno-pomiarowych

prace kontrolno pomiarowe w budynkachW tym dokumencie przedstawiono także, jakie napięcia przemienne oraz stałe mogą być obecne w danej instalacji pomiarowej, a także jakie ochrony urządzeń należy stosować. Prace kontrolno pomiarowe w budynkach mają za zadanie chronić elektrykę przed uszkodzeniem, dlatego należy zadbać tutaj o odpowiednią izolację wszystkich elementów elektrycznych. Poprzez badania kontrolne można stwierdzić, czy części niebezpieczne są ukryte przed przypadkowymi ludźmi, aby nie mogły wywołać groźnych sytuacji. Istotnym jest, aby w każdej części instalacji stosować odpowiednie środki ochrony – ich dobór zależy od uwarunkowań zewnętrznych. Najczęściej stosuje się system pozwalający na samoczynne wyłączenie zasilania w razie jakiejś awarii instalacji.

prace kontrolno pomiarowe w budynkachO tym, jak i kiedy należy przeprowadzać prace kontrolno-pomiarowe w budynkach, mówią odpowiednie akty prawne. Jest to między innymi Ustawa o Normalizacji z września 2002 r., oraz ustawa z 27 marca 2003 r., która znowelizowała Prawo Budowlane. Ustawa ta zaznacza, że kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych może być wykonywana jedynie przez osobę, która posiada odpowiednie ku temu kwalifikacje, a więc jedynie przez elektryków. Aby móc podpisać odpowiedni protokół z pomiarów, należy posiadać specjalne świadectwo kwalifikacyjne D i E. Podczas przeprowadzanych badań należy upewnić się, czy w odpowiedni sposób podłączono przewody do instalacji. Wśród pomiarów sprawdzających wymienia się pomiary wykonywane na urządzeniach elektrycznych u producenta, a także pomiary pomontażowe. Na ich podstawie można określić, czy urządzenia zostały dobrane w sposób prawidłowy, jak również zamontowane w sposób zgodny z dokumentacją. Elektryk musi również sprawdzić funkcjonalność działania. Efekty badań muszą być opisane w protokołach pomiarów pomontażowych. Z kolei o aktualnym stanie technicznym mówią pomiary okresowe, które należy przeprowadzać co najmniej raz na 5 lat.

Wszelkie pomiary muszą być przeprowadzane za pomocą sprawnych, certyfikowanych urządzeń pomiarowych, które zapewnią precyzyjne wyniki. Należy upewnić się, czy elektryk dysponuje takimi narzędziami. Nie należy bagatelizować prac kontrolno-pomiarowych, ponieważ od nich zależy bezpieczeństwo każdego, kto w danym czasie przebywa w budynku.

Zalety pieców z nadmuchem<< >>Drewniane domki letniskowe

O Autorze : Sandra Kaczorowska