Prace ziemne – wykonywanie szalunku z wykorzystaniem wyprasek

Deskowanie jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania wykopów i stanowi podstawowy etap podczas ziemnych robót budowlanych. Szalowanie to rzecz niezbędna dla zapewnienia stabilności wykopu – dzięki niemu unikniemy osypywania się gruntu.

Wypraski, grodzice i szalunki

wypraskiWykopy bez umocnień mogą mieć maksymalną głębokość 1 metra – w pozostałych sytuacjach konieczne jest wykonanie obudowy wykopu. Przygotowanie zabezpieczenia wykopu zaliczane jest do robót szczególnie niebezpiecznych, dlatego powinno odbywać się pod okiem wykwalifikowanych specjalistów z zakresu BHP, pracownicy zaś powinni być odpowiednio przeszkoleni. W przypadku wykopów liniowych jednym z najskuteczniejszych rodzajów zabezpieczeń jest szalunek wykorzystujący grodzice oraz metalowe wypraski. Pale szalunkowe sprawdzają się przy wykopach w gruncie sypkim. Najlepszym sposobem jest rozpieranie grodzic za pomocą okrąglaków drewnianych. Na tych grodzicach będą opierać się wypraski, które efektywnie zabezpieczą ściany wykopu. Podczas pogłębiania wykopu należy na bieżąco obniżać grodzice i dokładać wypraski. Szalunki powinny być skonstruowane w taki sposób, aby nie tylko zabezpieczyć ściany przed obsuwaniem się, ale także aby nie dopuścić do napływu do wykopu wody z zewnątrz.

wypraskiPoszukując producenta stalowych wyprasek, zwracajmy uwagę na to, czy proponowane wyroby posiadają odpowiedni znak bezpieczeństwa, który dopuszcza je do stosowania przy pracach ziemnych. Podczas każdego z etapów robót ziemnych powinniśmy wykorzystywać jedynie sprawdzone, wysokiej jakości maszyny i urządzenia. Pamiętajmy o tym, że wykonywanie wykopów niesie ze sobą wiele zagrożeń. Przede wszystkim możliwe jest to, że bryły ziemi czy kamienie będą spadać na osoby pracujące w wykopie, obsunie się ziemia lub ściany się zawalą – to dlatego właściwy szalunek jest niezbędny, gdyż zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom pracującym przy wykopie. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien także dokładnie zweryfikować, czy na danym terenie nie istnieje już uzbrojenie podziemne w postaci kabli czy instalacji. Jeżeli na miejscu, w którym mają być prowadzone prace, znajdują się przewody podziemne – powinny zostać one odpowiednio zabezpieczone. Prace w ich pobliżu powinny być wykonywane ręcznie, aby ograniczyć możliwość uszkodzenia przewodów przez mniej precyzyjną maszynę.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych grunt należy zasypać – najlepiej wcześniej wydobytym piaskiem. Nadmiar gruntu powinien zostać wywieziony w odpowiednie miejsce wskazane przez wykonawcę robót.

Przyciski bezpieczeństwa w maszynach przemysłowych<< >>Wykorzystanie styropianu do izolacji termicznej

O Autorze : Anna Jabłońska