Najczęstsze błędy w podłogowych instalacjach grzewczych

Czego unikać? Na co zwracać uwagę? O co należy wyjątkowo dokładnie zadbać? Odpowiedzi znajdziecie Państwo poniżej.

 • Zbyt mała ilość rury grzewczej na m2 powierzchni – powoduje to konieczność podniesienia temperatury, a w konsekwencji miejscowe przegrzewanie podłogi, powodujące dyskomfort u ludzi.
 • Zła izolacja termiczna – niewłaściwe materiały i złe wykonanie spowodują, że ciepło będzie szybko uciekać, a więc konieczne będzie zużycie większych ilości energii na ogrzanie domu.
 • Nieprawidłowo wykonane dylatacje lub ich brak – szczeliny dylatacyjne są niezbędne, aby podłoga mogła odkształcać się pod wpływem temperatury, bez ryzyka pęknięcia czy deformacji jastrychu. Dylatacje muszą znajdować się nie tylko przy ścianie, ale również między płytami podłogi.
 • Niestarannie wykonane podłoże – jeśli będzie nierówne, płyty izolacji nie będą równo do niego przylegać. To z kolei sprawi, że jastrych nie będzie mieć stabilnego oparcia i może pęknąć – a wraz z nim rury z wodą.
 • Brak izolacji przeciwwilgociowej – woda podciągnięta od gruntu grozi wygięciem jastrychu, a więc w konsekwencji zniszczeniem jego i instalacji grzewczej.
 • Niewłaściwe warunki zakładania instalacji – na przykład gdy budynek jest w stanie surowym otwartym.
 • Źle wykonana próba szczelności – sprawdzanie szczelności powietrzem nie jest tak skuteczne, jak sprawdzenie jej po wprowadzeniu wody do układu, ponieważ plamę wody będzie widać od razu. A jeśli na nieszczelne ogrzewanie zostanie położona podłoga, wkrótce trzeba będzie ją zrywać, aby zająć się usterką.
 • Wspólny rozdzielacz dla grzejników i podłogówki – temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym nie może przekraczać 55 stopni Celsjusza, a grzejniki zasilane są wyższą temperaturą. Spowoduje to przegrzewanie się podłogi, która może okazać się zbyt gorąca, by po niej chodzić.
 • Nierówne ułożenie rur ogrzewania – spowoduje nierówne nagrzewanie podłogi, która miejscami przegrzeje się, a gdzie indziej będzie zimna.
 • Niepoprawne dbanie o świeżą wylewkę – przez 21 dni powinna być dogrzewana poprzez doprowadzenie ciepłej wody do wężownic. Nie wolno uruchamiać instalacji w tym czasie, aby przyspieszyć wiązanie zaprawy! Woda w zaprawie jest potrzebna do prawidłowego związania. Przesuszona będzie miała mniejszą wytrzymałość.
 • Błędy podczas wylewania jastrychu – za gruba warstwa, która obciąży strop; przypadkowe podziurawienie rur ostrymi narzędziami; nie dodanie dodatku uplastyczniającego, przez co jastrych będzie zbyt porowaty i mniej wytrzymały.
Najpoważniejsze wady ogrzewania podłogowego<< >>Czym jest ogrzewanie ścienne?

O Autorze : Maja Nowak