Wesela w Wejherowie

Sala bankietowa
 Wejher logo
Sala Weselna

Wesela- Mapa Trójmiasto i okolice

W ł a ś c i c i e l e :

B a r b a r a   i   R y s z a r d   C I E R O C C Y

A d r e s :

D W O R E K   W E J H E R A  
u l.   M A R Y N A R K I   W O J E N N E J   5 3
8 4 - 2 0 0   W E J H E R O W O

tel. 668 - 116 - 420
tel. 602 - 788 - 267

Facebook Dworek Wejhera