Jak wyznaczyć strefę ochronną ujęcia wody?

Zasoby wody pitnej z roku na rok się kurczą. W związku z tym na obszarach, w których występuje zaczęto stosować różne ograniczenia, które mają zapobiegać jej zanieczyszczaniu. Jednak by spełniały swoją rolę należy to zrobić w prawidłowy sposób, tak by wszyscy wiedzieli jak na danym terenie się zachować.

Strefy ochronne pokryte zielenią

strefy ochronne ujęć wody	Wyznaczane strefy ochronne, dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Różną się przede wszystkim tym, że w pierwszej z nich działalność człowieka jest ograniczona, a do drugiej praktycznie nie ma on wstępu. W przypadku powierzchniowych ujęć wody, stosuje się specjalne punkty, dzięki którym można kontrolować stan cieczy przeznaczonej do spożywania. Przebywając lub mieszkając w pobliżu takich stref należy pamiętać, by odpowiednio o nie dbać. Wszystkie ograniczenia zostały zapisane w ustawie o prawie wodnym. W związku z tym bezpośrednie strefy ochronne ujęć wody pitnej muszą być pokryte zielenią. Ponadto należy opracować specjalny system, który będzie odprowadzać ciecz opadową, tak by nie dostała się ona do urządzeń, które zajmują się poborem wody. Dodatkowo ścieki, które zbierają się w wielu miejscach muszą zostać odseparowane. Oczywiście na sam koniec należy zatrudnić wyszkolonych pracowników, którzy będą doglądać danych terenów i przede wszystkim uniemożliwią wstęp osobom postronnym.

strefy ochronne ujęć wody	Ochrona terenów, na których znajduję się woda pitna jest bardzo ważna. Jeśli nie zostaną one odpowiednio oznaczone mogą zostać zanieczyszczone. Nie można dopuścić, by odbywały się na nich obozy, ogniska i przede wszystkim duże imprezy, podczas których wykorzystuje się dużo plastikowych opakowań oraz pozostawia wiele substancji trujących, które głównie znajdują się w samochodach. Oczywiście stref ochronnych nie można ustalić samodzielnie. Teren bezpośredni wyznacza organ zajmujący się wodami danego kraju, natomiast obszar pośredni – wojewoda. Pierwszym krokiem, który trzeba podjąć, to złożenie wniosku. Przede wszystkim musi się w nim znajdować charakterystyka techniczna danego ujęcia, propozycje zakazów i nakazów, które trzeba wprowadzić oraz odpowiednie argumenty dlaczego trzeba to zrobić. Ponadto w dokumentach powinny znajdować się wyniki badań hydrogeologicznych, geomorfologicznych oraz hydrograficznych. Każda strefa ochronna musi być sprawdzana ran na dziesięć lat, by kontrolować, czy podjęte kroki były prawidłowe.

Mieszkając na terenach, na których znajdują się ujęcia wody pitnej należy pamiętać, żeby przede wszystkim zachowywać porządek i odprowadzać ścieki do wskazanych miejsc, tak by nie wnikały one w ziemię i potem nie zanieczyszczały wody.

Zalety budowy domu całorocznego<< >>Zastosowanie gładkich płyt warstwowych PIR

O Autorze : Anna Jabłońska