Jak działa tokarka CNC?

Tokarki są to urządzenia przeznaczone do obróbki skrawaniem, która odbywa się poprzez toczenie. W przeciwieństwie do innych maszyn sterowanych komputerowo, w przypadku tokarki nie obraca się narzędzie odpowiedzialne za skrawanie materiału, tylko zamocowany w kleszczach materiał.

Tokarki i inne maszyny

producent tokarek	Taki system pracy sprawia, że urządzenie ma bardzo ograniczone możliwości jeśli chodzi o wykonywanie pracy. Może bowiem wytwarzać jedynie detale, które powstają poprzez obrót jakiegoś kształtu wokół własnej osi. Nowoczesne maszyny wykorzystywane do toczenia są sterowane za pomocą specjalnie programowanych komputerów. Na podstawie projektu wprowadza się do pamięci urządzenia wszystkie dane potrzebne do wytworzenia poszczególnych detali. W przypadku tokarki cą to głównie promienie poszczególnych fragmentów wytwarzanego detalu oraz ewentualne inne parametry, które mogą być zależne między innymi od tego, jaki rodzaj materiału poddajemy obróbce. Sterowanie CNC daje bardzo wiele możliwości. Przede wszystkim ogranicza rolę operatora jedynie do wymiany narzędzi skrawających oraz sterowania komputerem. Dzięki temu, że to jedynie precyzyjne układy mechaniczne odpowiadają za toczenie elementów, uzyskuje się większą dokładność i powtarzalność produkcji. Producenci tokarek wprowadzają bowiem do maszyn coraz więcej czujników, dzięki którym są w stanie wykonywać jeszcze bardziej zaawansowane prace.

producent tokarek	Niektóre maszyny CNC są w stanie oszczędzać materiał – wykonują bowiem obliczenia i analizy, na podstawie których podejmują decyzję na temat tego, w jaki sposób skrawać elementy, aby straty były jak najmniejsze. Tak duże możliwości wymusiły jednak wprowadzenie kilku zmian w budowie urządzeń. Bardziej skomplikowane są nie tylko same ruchome części, takie jak wrzeciono czy obracające się kleszcze. Bardzo duża rolę odgrywa również odpowiednie skonstruowanie podstawy urządzenia. Ze względu na to, że podczas skrawania występują znaczne siły, fundament maszyny powinien być wykonany z ciężkiego żeliwa lub innego materiału, który zagwarantuje całemu układowi stateczność – nawet niewielkie drgania lub przesunięcia mogą bowiem spowodować powstawanie znacznych odchyłek wymiarowych detali. Dlatego w tokarkach CNC istotne jest to, w jaki sposób maszyna zostanie ustawiona na hali produkcyjnej.

Wszelkie informacje, które mogą zostać wykorzystane do produkcji konkretnych detali są umieszczane przez producentów w instrukcjach obsługi oraz kartach technicznych. Warto się z nimi zapoznać, jeżeli zależy nam na trwałym, wydajnym i przede wszystkim bezpiecznym użytkowaniu tokarki.

Przemysłowe mielenie ziaren kakaowca<< >>Tokarki sterowane cyklami

O Autorze : Anna Jabłońska