Dlaczego badania gruntu pod budowę są ważne?

Odpowiednie przepisy prawne określają, kiedy konieczne jest wykonanie badań gruntowych oraz jaki powinien być ich zakres. W celu usystematyzowania tej wiedzy powstały cztery kategorie geotechniczne, które dzielą na grupy obiekty budowlane określając, jakiego rodzaju dokumentacja przedprojektowa powinna zostać wykonana. Im większy i bardziej skomplikowany obiekt, tym szerszy zakres prac specjalistów zajmujących się badaniem podłoża.

Dokładne badania gruntów

badanie gruntuPodłoże gruntowe ma za zadanie przeniesienie obciążeń, które zostają na niego przekazane przez fundament. Jest to najniżej położona część konstrukcji, która zbiera wszystkie siły – stałe i zmienne – z danego obiektu. W związku z tym, że konstrukcja budynku może być dowolnie formowana przez człowieka, a możliwość zmiany warunków gruntowych jest bardzo ograniczona, na podstawie badań geologicznych i poprawnego rozpoznania podłoża określa się, jaki rodzaj konstrukcji powinien zostać zastosowany, by zapewnić bezpieczeństwo jej użytkownikom. W tym celu przeprowadza się badanie gruntu pod budowę. W przypadku niewielkich obiektów, takich jak domy jednorodzinne, przeprowadzenie badań nie jest konieczne. Zaleca się jednak wykonanie, chociaż trzech otworów wiertniczych i opracowanie na ich podstawie profili gruntowych.

badanie gruntuZe względu na stosunkowo nieduże obciążenie podłoża raczej robi się to tylko wtedy, gdy mapy geologiczne danego obszaru sugerują, że znajduje się na nim grunt słabonośny. Kiedy obiekty są większe, wtedy przeprowadzenie badań jest konieczne. Dzisiaj można to zrobić nie tylko wykonując punktowe wiercenia, ale również dzięki specjalistycznym urządzeniom służącym do sondowań. Z odwiertów pobiera się próbki gruntu, które trafiają do laboratorium, w celu określenia podstawowych parametrów technicznych. Badania mają także na celu określenie poziomu wód gruntowych. Wszystko to ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób zachowa się podłoże po jego obciążeniu. Wyniki badań zostają określone w dokumentacji geotechnicznej – powinny się w niej znaleźć także wnioski i zalecenia dotyczące posadowienia obiektu budowlanego. Im większa budowla, tym bardziej istotne jest to, by odpowiednio określić warunki gruntowe. Ich precyzyjne ustalenie pomoże nie tylko dopasować rodzaj fundamentów do danego obszaru, ale zapewni także bezpieczne i równomierne osiadanie całej konstrukcji.

Nie warto więc oszczędzać na badaniach podłoża – ich wykonanie i opracowanie z pewnością przyczyni się do doboru optymalnego rodzaju konstrukcji i zapewnienia bezpieczeństwa podczas wielu lat jej eksploatacji.

Projektowanie i budowa<br> kanalizacji<< >>Dlaczego mieszkańcy Łodzi tak chętnie inwestują w pompy ciepła?

O Autorze : Anna Jabłońska