Czy montaż separatora tłuszczu jest obowiązkowy?

Zgodnie z ustawą dotyczącą prawidłowego odprowadzania odpadów z roku 2012 tłuszcze są uważane za odpady niebezpieczne. Oleje, benzyna, smary i inne tłuszcze

buy augmentin online

, są odpadami poprodukcyjnymi powstałymi w zakładach takich jak bary, restauracje, zakłady przetwórstwa mięsnego i spożywczego, warsztaty i myjnie samochodowe. Wprowadzenie tłuszczów do systemu wodno-kanalizacyjnego jest groźne dla zdrowia i środowiska, a doprowadzenie substancji ropopochodnych do ścieków może nawet doprowadzić do wybuchu. W trosce o zdrowie i ekologię, w takich zakładach obowiązkowo montuje się separatory tłuszczów.

Montaż odpowiedniego separatora tłuszczu

Tłuszcz na powierzchniSeparator tłuszczu to urządzenie wykorzystujące działania fizyki i grawitacji, działający na zasadzie osadnika. Dostające się do niego tłuszcze są lżejsze od innych płynów i osadzają się na ich powierzchni. Treść dostająca się do środka jest w ten sposób filtrowana. Montuje się je blisko odpływu ścieków i mogą być zamontowane zarówno wewnątrz budynku (np. jako urządzenia podzlewakowe), jak i jako podziemne urządzenia. O obowiązku montażu separatorów tłuszczu mówi między innymi prawo budowlane, ustawy dotyczące ochrony środowiska i zapisy ustaw o odpadach. Obowiązek montażu takiego urządzenia ciąży na przedsiębiorcy, lecz musi on działać w porozumieniu z zakładem wodno-kanalizacyjnym, do którego odprowadza ścieki.

Benzyna na asfalcieKażda firma, w której odpadem poprodukcyjnym jest tłuszcz, musi zostać zaopatrzona w separator tłuszczu. Model tego urządzenia dobiera się po uzgodnieniu ilości odprowadzanych zanieczyszczeń. Urządzenie to musi być niezawodne. Niezawodny separator tłuszczu to taki, który wykorzystuje najlepsze rozwiązania technologiczne, czyli taki który spełnia parametry przewidziane w ustawie o ochronie środowiska. Ustawowo przedsiębiorca jest także zobligowany do systematycznej kontroli ilości odpadów wpadających do urządzenia. Separatory muszą być systematycznie oczyszczane, a poziom ich wypełnienia sprawdzany. Separator powinien być oczyszczany raz w miesiącu lub częściej. W przeciwnym razie zapchaniu może ulec światło rur systemu kanalizacyjnego. W trosce o prawidłowe odprowadzanie odpadów, przedstawiciele zakładu oczyszczani ścieków mają prawo przeprowadzić kontrolę prawidłowej eksploatacji urządzenia. Weryfikacji może ulec np. czy do środka urządzenia nie są odprowadzane dodatkowo inne zanieczyszczenia.

Współczesny świat wymusza na nas korzystanie z rozwiązań sprzyjających ekologii. Dzięki separatorom tłuszczu, niebezpieczne dla zdrowia i środowiska tłuszcze zostają w porę przechwycone przez filtry urządzenia i nie trafiają do oczyszczalni ścieków. Dzięki nim woda pochodząca z systemu kanalizacyjnego może stać się potem z powrotem zdatna do picia.

Zalety ocieplenia pianką PUR<< >>Chemiczne pranie dywanów - co to daje?

O Autorze : Anna Jabłońska